Telefonų priedai

priedai telefonamsTurite seną telefoną ir užsimanėte jį atnaujinti? Dėklai telefonams, kurie yra senų metų gamybos sunkiai, yra aptinkami paprastose ir elektroninėse parduotuvėse – dabar seniems telefonams priedus gauti yra itin sunku, nes visa rinka yra aprūpinta būtent išmaniaisiais. Siūlytume ir jums geriau pasidomėti naujausiais telefonais – kai kurie taip pakeis jūsų buitį, kad prie senų mobiliųjų grįžti nebesinorės. Paprasčiausiai, dabar daugelis dalykų gali būti atliekama būtent išmaniojo telefono pagalba, o ateityje, kas žino – galbūt tai paikes ir visus įpročius naudojantis kompiuteriu.

Išmaniųjų telefonų įsigijimas yra būtinas – su juo galite atlikti viską, net ir sumokėti įvairius mokesčius ar atsiskaityti už paslaugas. Labai svarbu, kad savo naująjį telefoną tinkamai prižiūrėtumėte – jų taisymas bei naujų dalių pirkimas bus gana nuostolingas, nes patys naujausi telefonai ir taip yra brangūs, tačiau jie turi gana daug privalumų. Ko gero pastebėjote, kad net ir foto aparatais mažai kas besinaudoja? Dabar naujausi telefonai turi kokybiškas kameras, kurios neretai būna net gi geresnės negu senuose telefonuose. Telefonų priežiūra yra būtina ir tam reikės skirti papildomų pinigų.

Visų pirmą, siūlytume apsidairyti populiariausiose el. parduotuvėse, kuriose yra pardavinėjami telefonų priedai. Jose rasite viską ko gali prireikti – dangtelius, įvairių stilių dėklus, specialias apsaugines ekrano plėveles ir t.t. Visai tai įsigyti yra būtina, jeigu norite, kad jūsų naujasis telefonas jums būtų ilgaamžis. Išmaniųjų telefonų ekranai yra didesni ir apskritai kalbant – patys telefonai dabar yra gaminami kur kas didesnių apimčių nei tie seni. Jums reikės įsigyti ir ekrano plėveles, kurios padės sumažinti subraižymų kiekį.

Trumpai tariant, tarp priedų labiausiai turėtumėte ieškoti dėklų – jie jums bus reikalingi tam, kad paties telefono nenudėvėtumėte taip greitai. Taip pat galite ieškoti ir specialių dangtelių, kurie mobilųjį saugo nuo sužeidimų krentant – dirbant, ypač svarbu, jog jūsų telefonas būtų apsaugotas, tad tokių dangtelių įsigijimas yra būtinas bet kokiu atveju. Žinoma, jeigu norite, kad jūsų telefonas ilgai būtų išlaikomas it naujas, tai galite įsigyti ir specialias plėveles telefonams.

Plastikinės talpos

plastikines talposPlastikinės talpos Lietuvoje yra naudojamos itin dažnai ir čia labiausiai akcentuojame naujus gaminius, kurie skirti naudojimui ūkiuose, autotransporto veikloje bei įvairių cheminių medžiagų laikymo bei transportavimo srityse. Dabar seni metaliniai bakai ir kitos rūdijančios talpos yra keičiamos būtent gaminiais iš plastiko. Jie yra patvarūs, o taip pat apsaugo turinį nuo įvairių cheminių reakcijų. Gabenant pavojingas medžiagas, labai svarbu, kad jos neraguotų su metalu, o plastmasė yra būtent tas privalumas, kuris nesukels jokių problemų.

Plastikines talpas naudoti ūkiuose yra be galio naudinga, nes jų pirkimui nereikia leisti didžiulių pinigų sumų. Jos nekainuoja daug – kur kas pigiau nei senos metalinės talpos. Plastikiniai gaminiai kuo puikiausiai apsaugos nuo nutekėjimo. Pavyzdžiui, ūkyje dažnai tenka gabenti bei sandėliuoti trąšas, jų pervežimas į laukus neretai sukelia problemų, todėl kiekviena talpa turi būti tam pasiruošusi. Plastikinių talpų pasirinkimas yra didelis – nuo įvairių tūrių iki papildomos įrangos. Kas liečia trąšų gabenimą, dažniausiai šios talpos būna sumontuotos su tam tikrais priedais – išpilstymo įranga bei specialiais sutvirtinimais, kurie padeda atlaikyti krūvius. Ūkiuose šios talpos taip pat naudojamos ir pašarų bei kitų medžiagų laikymui. Plastikas neirsta taip greitai t.y. jeigu lyginsime su metalu, tai čia nebus jokios korozijos ir pašarams bei kitoms medžiagoms nebus pakenkta. Plastikines talpas ūkininkai naudoja ir vandens gabenimui bei pieno laikymui, tačiau būtina pasirūpinti, jog visos talpyklos būtų paruoštos pagal saugumo reikalavimus – jos turi būti sandarios ir neprileisti graužikų bei termitų.

Autotransporto srityje šios plastikinės talpos yra nepakeičiamos, nes jos yra kur kas lengvesnės nei metaliniai gaminiai. Plastikinėse talpose dažnai yra laikomas kuras transportui, taip pat ir kitos medžiagos – karbamido tirpalas, langų skysčiai, tepalai ir t.t. Svarbiausia tai, kad tokiose veiklose viskas yra perkama dideliais kiekiais, todėl metalinių talpyklų pritaikymas dažniausiai būna labai ribotas. Plastikinės talpos visas problemas išsprendžia ganėtinai lengvai – jose būna sumontuojama speciali įranga išpilstymui, o taip pat galima įsigyti ir papildomas priemones, kurios padės gabenti visas išvardintas medžiagas saugiai.

Krano montavimas statybos aikštelėse

metalineskonstrukcijosStiebiniai statiniai montuojami savikėliais kranais: (spragoti stiebai, dažniausiai tribriaunio skerspjūvio),  (vamzdiniai stiebai), CFIK ir EIK (spragoti stiebai). Visi kranai pasukami aplink. Kranai 1KP turi vienodo ilgio spyrį, kurio siekis, montuojant kon­strukcijas, nesikeičia. Kranai , COK ir flK  turi strėlę su keičiamu siekiu. Pastarasis keičiamas strėlės skrysčiais. Keliamoji galia kinta pagal strėlės siekį. Pasukamoji galvutė sukama dviem rankinėmis gervėmis traukiant lyną, užvyniotą ant pasukamojo rato. Ji įtaisyta krano liemenyje. Apatinėje lie­mens dalyje įtaisyti atraminiai įtaisai, kuriais kranas pritvirtinamas prie montuojamo stiebo. Viršutinėje krano liemens dalyje, sumontuotos stiebo sekcijos viršaus lygyje, yra įtaisai, rei­kalingi krano apkabai perstatyti. Kra­no liemenį apjuosia kvadratinio skers­pjūvio spragota apkaba, kurios juos­tos ir tinklelis yra iš kampuočių. Per­statant kraną, „liemuo slenka apkabos viduje; tam tikslui apkabos galuose yra kreipiamosios iškyšos. Apkaba atlaiko tik horizontaliąsias apkrovas. Visa ver­tikalioji apkrova perduodama per kra­no liemens apatinius atraminius įtai­sus.Savikėliai kranai tvirtinami prie stiebo atraminiais staleliais, privirin­tais prie juostų gamykloje. Kranų ger­vės yra ant žemės per stiebo aukš­čio nuo pamato ašies.Kranas į kitą vielą perstatomas tokiu būdu. Krano viršus pritvirtina­mas prie projektinėje padėtyje pasta­tytos ir pritvirtintos stiebo sekcijos vir­šaus, o atraminiai apkabos įtaisai at­palaiduojami. Po to apkaba pakeliama aukštyn į krano perstatymo aukštį; ji slenka liemeniu kreipiamosiomis. Nau­joje padėtyje apkaba tvirtinama prie stiebo viršutiniais ir apatiniais įtaisais ir keliamas krano liemuo. Perstatant krano liemenį, jo atraminiai įtaisai nu­imami, o naujoje padėtyje vėl pritvir­tinami prie stiebo konstrukcijų.Savikėliams kranams naudojami plieniniai lynai, dažniausiai tokio skers­mens: 15,5.. .17,5 mm — krovininiams skrysčiams; 19,5 mm — krano pakėlimo skrysčiams; 8,8. ..13 mm — kranui pa­sukti. Lynų ilgis apskaičiuojamas 180 ir 300 m aukščio stiebams montuoti.

             Bokštiniai  statiniai montuojami priauginimo metodu savikėliais ir perstatomaisiais kranais. Labiausiai paplitę kabamieji sa­vikėliai kranai, statomi montuojamo bokšto cent­re ir pritvirtinami prie jo konstrukcijų lynų atotampornis. Sių kranų konstrukcija analogiška savikėlių kranų, naudoja­mų stiebams montuoti, konstrukcijai. Kranai turi liemenį, pasukamą galvutę su strėle ir apkabą, naudojamą mechanizmui perstatyti. Krano strėlės siekis kei­čiamas, kad butų galima padėti elementus per visą bokšto skerspjūvi.Liemens skerspjūvis ne mažesnis kaip 1X1 m, ilgis didesnis kaip 40 m. Kra­nų keliamoji galia vienoda esant bet kokiam strėlės siekiui. Krano elektrinės gervės yra  ant žemės, o apkaba  tvirtinama prie sumontuotų bokšto konstrukcijų keturiomis pasvirusiomis pakabomis ir aštuoniomis horizontaliomis atotampomis, išdėstytomis po keturias viršutiniame ir apatiniame apkabos gale.
            Kad krano liemuo būtų pastovus keliant, tam tikru atstumu (16—21 m) nuo apkabos įtaisomas papildomas rėmelis apkaba, fiksuojantis liemens padėti horizontalioje padėtyje ir sumažinantis jo laisvąjį ilgį.Strėlė tvirtinama prie vertikalaus stovo pasukamojo rato. Strėlės siekis kei­čiamas strėlės skrysčiais, tvirtinamais prie stovo viršutinio galo. Krovininiai skrvsčiai tvirtinami prie strėlės galo.“Perstatomasis    strėlinis    kranas   sudarytas iš strėlės , stovo su pasukamuoju ratu ir atraminio įtaiso.Vertikalusis krano stovas tvirtinamas prie bokšto konstrukcijų dviejuose lyg­menyse. Viršutinis tvirtinimo mazgas atlaiko horizontaliąsias jėgas. Apatinis tvirtinimo mazgas vertikalaus stovo atrama perduoda vertikaliąsias apkro­vas. Prie vertikalaus stovo apatinės dalies tvirtinamas pasukamasis ratas. Atra­minis įtaisas / sudarytas iš sijos, spyrio ir skersinio. Atraminė sija dedama ant bokšto skersinių arti juostos. Sijos vidurys horizontaliu skersiniu tvirtinamas prie bokšto juostos, skardiniai stogai. Prie tos pačios juostos tvirtinamas ir spyrys, perduodantis vertikaliąją apkrovą. Atraminiai įtaisai tvirtinami prie bokšto konstrukcijų at­raminiais staleliais, iš anksto privirintais prie gamykloje gaminamų elementų. Kranas į kitą vietą perstatomas skrysčiais, kurių atrama pritvirtinta bokšto juos­tos gale. Prieš perstatant mažiausio siekio krano strėlė pritvirtinama prie stovo sraigtine sąvarža.Daugiaaukščių pastatų konstrukcijos montuojamos pristatomaisiais ir savikėliais   bokštiniais kranais.
Rezervuarams ir dujų talpykloms (gazholderiams) montuoti tinka kra­nai — vertikalūs stiebai su pasukamosiomis galvutėmis ir ant žemės esančiomis gervėmis. Rezervuarams montuoti skirtas kranas strieli­kutis,   sudarytas iš stiebo, pastatyto rezervuaro centre ir pririšto keturiais lygspyrį ir kilnojamą montavimo aikštelę. Centrinė nejudamoji krano atrama taip pat turi aplink sukamą spyrį. Žemiau jo ant atramos yra montavimo stalelis geg­nėms laikinai atremti montuojant talpyklos stogą. Ant krano rygelio įrengta darbo aikštelė  , kurioje surenkamos ir suvirinamos statinio konstrukcijos.

Planšetinių kompiuterių remontas ir kitos aktualios paslaugos

plansetiniu kompiuteriu remontasIeškote kvalifikuoto meistro, kuris galėtų pasirūpinti jūsų kompiuteriu? Specialistų darbas yra sutvarkyti visą kompiuterinę techniką, įskaitant ir operacinę sistemą. Čia kalbame apie tuos profesionalus, kuriems nėra keblumų tvarkant bet kokios paskirties kompiuterius, o ne tuos, kurie sugeba tik instaliuoti keletą programų ar tiesiog perrašyti operacinę sistemą. Kompiuterių priežiūra užsiimantys specialistai gali atlikti net ir sudėtingus darbus, tad jiems nėra svarbu ar jums reikalingas planšetinių kompiuterių remontas ar tiesiog programinės įrangos diegimas – jie atliks viską ko tik panorėsite.

Į kompiuterių priežiūros darbus dažniausiai įeina standartinės paslaugos kartu su papildomais darbais. Standartinėmis paslaugomis galime laikyti kompiuterių fizinių gedimų šalinimą, dalių keitimą, kompiuterinės technikos pajėgumo didinimą ar kompiuterių sujungimą į vieną tinklą. Papildomos paslaugos yra susijusios su programinės įrangos diegimu, konfigūravimu. Tai yra bene labiausiai ieškomos paslaugos ne tik paprastų žmonių, bet ir įmonių tarpe.

Kas liečia fizinių gedimų šalinimą, pastebima, kad dažniausiai žmonės kreipiasi dėl ekrano bei procesoriaus gedimų. Žinoma, čia kalbame apie stacionarius kompiuterius, nes nešiojamiesiems dažniausiai pasitaiko ekrano pažeidimai. Šios paslaugos gali būti atliekamos ne kiekvieno meistro, o tik labai patyrusio ir kvalifikuoto, kuris turi reikalingą įrangą. Patirtis taip pat daug ką sako, nes net ir turėdamas specialią įrangą, ne kiekvienas meistras sugebės identifikuoti problemą, tuo labiau ją išspręsti. Fizinių gedimų šalinimui siūlytume rinktis būtent taisyklas, o ne pavienių, neaiškių meistrų paslaugas. Salonuose visi darbai bus atliekami kruopščiai, bus pakeičiamos reikalingos dalys ir t.t. Jūsų kompiuteris bus it naujas, nes juo rūpinsis patikimos rankos. Kai kurie salonai apskritai gali pasigirti tuo, kad jie imasi ne tik kompiuterių taisymo, bet ir kitos – buitinės elektronikos taisymo. Taip, tas pats specialistas gali būti, net tik kompiuterių, bet ir televizorių meistras, kuris galės sutaisyti jūsų plačiaekranį/išmanųjį ar kiek senesnį televizorių.

Svarbiausia yra tai, kad ieškodami specialistų, jokiu būdu nesikreiptumėte į tą, kuris siūlo mažiausias kainas, nes tai dažniausiai būna ne itin profesionalūs meistrai, kuriems galbūt ir nepavyks pašalinti gedimų. Įprasti salonai nustato atitinkamus įkainius už savo atliktus darbus, tad juose kažkokių mistiškai mažų kainų nerasite, nes jeigu norite nepriekaištingo darbo, turėsite sumokėti adekvačią sumą.

Savos pokerio taisyklės

pokerio taisyklesEsate pradedantis pokerio žaidėjas ir jums aktualios visos taisyklės? Dabar daug informacijos apie pokerį yra pateikiama internetu, tad ir domėtis tikrai galite neišleisdami daug pinigų. Pokerio taisykles internete galite rasti nesunkiai – ieškokite jų naudodamiesi paieškos sistemomis. Žaidžiant pokerį, tenka vadovautis ne tik žaidimo taisyklėmis, bet ir savo sukurtomis. Čia akcentuojame būtent pokerio strategiją, kurią kurti turi kiekvienas žaidėjas – tiek mėgėjas, tiek profesionalas. Savų taisyklių sudarinėjimas yra būtinas ir visų tų taisyklių laikytis griežtai rekomenduoja visi, nes tik tokiu atveju išvengsite didžiulių pralaimėjimų, dėl kurių paskui gailėsitės.

Vienas svarbiausių savų taisyklių elementų yra tas, kad būtina nusistatyti ir įsiminti situacijas, kurių metu jūs dažniausiai pralaimite padalinimą. Trumpai tariant, yra tam tikros sąlygos, kuriomis reikėtų remtis esant konkrečioms aplinkybėms. Pokeryje, ypač daug streso ir galvos skausmo įvaro situacija, kai iš penkių ant stalo esančių kortų 4 yra vienos rūšies t.y. pavyzdžiui keturi pikai ir vienas būgnas ir t.t. Manote tai paprasta situacija? Žinoma, kad ne, nes jeigu jūs sudarote tarkime tris tūzus, o jūsų priešininkas turės penkis pikus, tai faktas, kad jūs pralaimėsite, o dabar pagalvokite – kokia tikimybė, kad jis tą vieną piką iš savo dviejų kortų tikrai turi? Tikimybė yra labai didelė ir dažniausiai profesionalai tuo nerizikuoja. Žinoma, daug ką lemia ir tai, kad jeigu jūs turite tą aukščiausią piką – tada nieko blogo nėra – jūsų tikslas būtų kuo labiau padidinti visą banką.

Ne ką mažiau erzinanti situacija – ant stalo esančios poros. Jos tikrai sukelia nemalonumų, jeigu iš tų kortų, nei vienos nelaikote savo rankose ir nesudarote pilnos trobos. Tai tikrai gali įvaryti nemažai streso, todėl čia galioja vienintelė taisyklė – nenori sukti galvos, nusimesk kortas ir pasišalink. Tai daryti būtų geriausia jeigu bankas nėra didelis – kitą kartą galbūt sėkmės nusišypsos jums. Kitą vertus, jeigu bankas yra nemažas, tai sprendimas lieka jums ir čia tenka pasitelkti visus savo įgūdžius bei prisiminimus, nes teks ieškoti spragų priešininko elgsenoje – tik taip nustatysite ar jis blefuoja.

Investavimas: informacija norintiems įdarbinti pinigus

investavimasLietuvoje vis daugėja žmonių, kuriuos domina pinigų investavimas į įvairias sritis, tačiau pastebima, kad dauguma jų vengia savo pingines lėšas patikėti bankams t.y. terminuotieji indėliai ne visiems yra patrauklūs – baiminamasi bankų griūties, tuo labiau, kad kai kuriems žmonėms yra išlikęs kompleksas būtent dėl jau bankrutavusių komercinių bankų. Geriausia išeitis tiems, kurie niekuo nesidomi – investicijos į finansų brokerius. Šie specialistai gali jūsų pinigus „įdarbinti“ pelningose srityse, o tai reiškia, kad jūsų investicijos gali būti saugiai padidinamos tam tikra suma. Žinoma, nereikėtų galvoti, kad kiekvienas brokeris yra patikimas ir turintis daug patirties – yra istorijų, kuriose pasakojama apie prarastus pinigus, kuriais disponavo per mažą patirtį turintys brokeriai.

Investavimas yra rizikinga veikla, todėl tai yra viena iš priežasčių, kodėl tokia veikla turėtų užsiimti profesionalai. Elementari taisyklė – kuo saugesnė sritis, tuo mažesnė grąža. Tuo norime pabrėžti, kad jeigu jums yra siūlomas toks sandoris, kuris pabrėžia, kad jūsų investuota suma bus padidintą keletą kartų per metus, tai galimas atvejis, kad jūsų pinigai bus panaudoti rizikingoje sferoje arba baisiau – bus tiesiog pavogti. Patys pagalvokite – kas investuos kitų žmonių pinigus su tokia grąža? Tokie „brokeriai“ greičiau pasiimtų paskolą ir investuotų savo pinigus. Tai reiškia, kad kuo didesnė grąža, tuo didesnė rizika, o kalbant apie sumos padidinimą keletą kartų, galime drąsiai teigti, kad tada jūsų pinigai būtų investuojami į aukščiausią riziką turinčias veiklas.

Kas liečia investavimo galimybes, tai jūs be jokios abejonės galite tai daryti ir patys, tačiau kaip minėjome – be jokio domėjimosi galite savo pinigus prarasti. Paprasti žmonės dažniausiai investuoja į auksą, sidabrą, numizmatines vertybes, meno kūrinius ir t.t. Kas liečia tauriuosius metalus – juos pirkti geriausia per kainų smukimą, nes vėliau ko gero ta kaina kils į viršų. Numizmatinės vertybės turi būti perkamos atsižvelgiant į kelis faktorius – daikto amžių, tiražą, istoriją, būklę. Lietuvoje yra daug monetų kolekcionierių, tačiau tik besidomintys jų kolekcionavimu realiai sugeba iš to pasipelnyti. Kiekvienoje srityje būtina domėtis, tad jeigu investavimas su didele rizika jūsų nedomina, siūlytume pabandyti savo pinigus realizuoti minėtose srityse. Investuok saugiai – rinkis mažesnį pelną, bet didžiausią saugumą!

Kaip teisingai pusryčiauti, kad būtume sveikesni?

pusryciu valgymasŠiais laikais yra daugybė patarimų kokį maistą rinktis, kaip valgyti ir panašiai. Tačiau skubantis pasaulis neretai neleidžia maitintis taip kaip norime. Pusryčiai išlieka svarbiausias maistas per dieną, tačiau bėgdami jį dažnai ignoruojame, nes ryte organizmas dar ne taip nori valgyti. Tačiau kompensuodami prisikemšame daug maisto. Liaudies išmintis byloja, kad reikia valgyti kaip karaliui, o vakarieniauti kaip skurdžiui, tik tokiu būdu būsime sveiki. Todėl veltui atsisakyti pusryčių tikrai negalima.

Daug žmonių mano, kad atsisakę pusryčių jie lengvai numes keletą kilogramų nuo savo kūno. Tačiau tai iššaukia atvirkščią reakciją, nes dienos metu norėdami valgyti pradedame užkandžiauti nesveiku maistu, tokiu kaip bandelės ar saldainiai, bei žinoma kyla pavojus vakare „persiryti“. Tačiau jeigu papusryčiausite tinkamai, Jums bus daug lengviau kontroliuoti savo alkį likusią dienos dalį.

Įvairūs tyrimai rodo, kad žmonės kurie nepusryčiauja yra daug mažiau atsparūs stresui, jie būna dažniau nelaimingi, dirglūs, o juos kamuoja įvairios nereikalingos depresijos. Taip pat mokslininkai įrodė, kad nepusryčiaujantiems palaipsniui pradeda didėti cholesterolio kiekis, dėl kurio atsiranda įvairios ligų rizijos: širdies ir/arba kraujagyslių. Dar vieni tyrimai įrodę, kad žmonių, kurie tinkamai pusryčiauja atmintis yra daug geresnė, bei susikaupimas mokslams ar darbui yra daug didesnis, nei tų kurie linkę iškeliauti iš namų nesuvalgę pusryčių.

Įvairiausi mitybos specialistai pusryčiams pataria rinktis maistą su daug angliavandenių. Jeigu organizmas ryte negaus sotaus angliavandeninio maisto, dienos metu jis pereis prie energijos taupymo režimo. Būtent dėl šios priežasties žmogus neturės pakankamai energijos bei jėgų dienos veiklai, kiek jis turėtų jei tinkamai pasirinktų pusryčius, bei žinoma juos suvalgytų. Galiausiai tokiu atveju būna labai sunku sukontroliuoti savo alkio jausmą, dažnai persivalgoma ir svoris pradeda nebekristi arba augti. Bent jau taip teigiama įvairūs specialistai, kurie susiduria su tokiomis problemomis kasdien.

Geriausia pusryčiams – košėkoses
Pusryčiams puikiai tiks įvairios košės, bet jeigu Jūsų tikslas šiek tiek sulieknėti, geriausia pasirinkti tas košęs, kurios neturės gliuteno. Tai gali būti grikiai, natūralūs ryžiai, arba lęšiai. Taip pat tiks soros arba avinžirniai. Dar vienu mokslininku tyrimu nustatyta, kad žmonės, kurie valgo košes labai reguliariai yra lieknesni už tuos, kurie pasirenka sumuštinius arba įvairiausius kitus sausus produktus savo pusryčių stalui. Be to įvairios košės turi daugybe naudingų medžiagų mūsų organizmui, todėl būsime sveikesni ir žvalesni.

 

Jei neturi laiko pusryčiauti – kokteiliai:kokteilis
Jeigu esate skubantis žmogus ir neturite daug laiko savo pusryčiams, Jums idealus variantas yra kokteilis. Juose yra daugybe naudingų medžiagų, kurios sustiprins organizmą. Tiesiog plaktuve sumaišykite sultingų daržovių, vaisių arba mėgstamų uogų. Pusė litro kokteilis užtikrins sotumo jausmą, bent jau iki pietų, bei garantuos reikalingą vitaminų kiekį visai dienai.

Salotos – ne tik prie vakarienės
Taip pat pusryčiams galite pasirinkti ir įvairiausias salotas. Nėra svarbu ar tai bus daržovės, ar tai bus vaisiai. Svarbiausia į jas nedėkite nei majonezo nei grietinės. Jeigu norite paskaninti salotas, geriausia įsipilkite porą šaukštų natūralaus aliejaus. Geriausias pasirinkimas šiuo atveju būtų sėmenų aliejus, kuriame bus gausu naudingų elementų Jūsų organizmui. Taip pat labai naudinga yra išsispausti šiek tiek citrinos į savo salotas, pridės ir skonio ir naudos.

Taigi skubėdami susimąstykite ir apie savo organizmą, bei pusryčiaukite tinkamai, tik taip išliksite visada su šypsena savo veide.

Elektroninės cigaretės

elektronines cigaretesElektronines cigaretes dauguma rūkalių laiko viena priimtiniausių alternatyvų tabako gaminiams – jos pasižymi mažesniu kenksmingumu, o taip pat kainuoja pigiau negu standartinės cigaretės. Deja, net ir apie šiuos gaminius sklando įvairiausių mitų, kurie neretai būna visiškai netikslingi. Jeigu jus gąsdina būtent girdimos kalbos, tai neturėtumėte iškart galvoti, kad su šiomis cigaretėmis patirsite tik nuostolių, nes jeigu labiau pasidomėtumėte, atrastumėte gana nemažai naudingos informacijos, kurioje nurodyti svarbiausi faktai, paneigiantys visus tuos gandus ir mitus. Aišku, turėtumėte ir matyti tokių straipsnių, kuriuose yra aprašomi el. cigarečių sprogimai ir t.t., tačiau ir čia gali būti paprasčiausias situacijos paaiškinimas.

Nekokybiškos cigaretės yra gaminamos nesilaikant saugumo reikalavimų. Tai reiškia, kad būtent prastos kokybės cigaretės gali duoti žalos. Prastą reputaciją turintys gamintojai šias elektronines cigaretes gamina kuo greičiau ir jiems nėra svarbu, kad tokie aparatai dažniausiai būna surenkami netinkamai. Dėl to ir pasitaiko įvairiausių gedimų ar net minėtų sprogimų. Tokios nelaimės ištinka tuos pirkėjus, kurie dairosi į mažiausias kainas, nes elektroninės cigaretės neturi būti perkamo vos už kelis eurus, jos įprastai kainuoja apie kelias dešimtis eurų. Prastos kokybės el. cigaretės turi ir kitų neigiamų savybių, todėl net tik gedimų turėtumėte baimintis labiausiai.

Yra tokių parduotuvių, kurios gamina nesaugius e-skysčius. Tuos skysčius turbūt žinote – jais yra pildomos el. cigaretės, kad vėliau, rūkymo metu , būtų sukuriami vandens garai. Tie e-skysčiai dažniausiai būna gaminami iš gana pavojingų medžiagų, o neretai jos turi ir tam tikrų priemaišų. Jeigu savo cigaretę norite papildyti kažkokio aromato skysčiais, tai juos turėtumėte pirkti iš tos pačios parduotuvės, kurioje el. cigaretė ir buvo įsigyta. Jokiu būdu nėra rekomenduojama pirkti šiuos skysčius iš paprastų žmonių, kurie užsiima tik jų prekyba – neretai pasitaiko atvejų, kad tokie skysčiai yra skiedžiami, jog būtų išgaunamas didesnis kiekis, tokie skysčiai nebūna patvirtinti pagal visas saugumo bei gamybos taisykles. Jeigu norite naudoti elektronines cigaretes, tai jas turite pirkti kokybiškas ir svarbiausia – tai galioja perkant ir e-skysčius.

Ką reikia žinoti apie pagrindines plokštes?

Ar viską žinote apie pagrindines plokštes? Jei ne – šis straipsnelis kaip tik jums.

Pagrindinės plokštės dar yra vadinamos motininėmis, sisteminėmis plokštėmis. Jos yra naudojamos kaip montažo pagrindas kompiuteryje. Pagrindinė plokštė išties yra svarbi – ji yra viena pagrindinių asmeninio kompiuterio techninės įrangos dalių.

Motininė plokštėKalbant apie šios plokštės funkcijas, reikia pabrėžti, kad viena pagrindinių šios plokštės funkcijų yra realizuoti duomenų magistrales, kurios apjungia įvairius prietaisus, tačiau ši realizacija tikrai nėra vienintelė  pagrindinės plokštės funkcija. Į šią plokštę yra įmontuojami įvairūs montažo elementai: procesoriaus lizdas, atminties jungtys, PCI jungtys, išvados įrenginiai. Beje, kai kurias atvejais, į šias plokštes būna įmontuojami ir procesorius, atmintis, klaviatūra.

Kalbant apie pagrindinės plokštės kainą, reikia pasakyti, jog tai yra brangiausia kompiuterio detalė. Būtent dėl šios priežasties, kompiuteriai yra remontuojami. Daugelis žmonių nesupranta, kuomet pagrindinė plokštė ima gesti. Pateikiame pačius svarbiausius pagrindinės plokštės gedimo požymius: nėra garso bei vaizdo, matomas mėlynas ekranas, perkaitimas, negalėjimas instaliuoti naujų programų.

Pagrindinės plokštės internetu puikiai pravers tuo atveju, jei reikalingas kompiuterių remontas. Šiuo metu tiek internetinės, tiek įprastos parduotuvės gali pasiūlyti didelį pasirinkimą vaizdo plokščių. Kaip bebūtų apmaudu, specialistai teigia, kad pagrindinės plokštės yra dažniausiai gendančios kompiuterio detalės. Kaip žinia, esant tokiam gedimui, kompiuterio remontas kainuoja brangiausiai, tačiau jis yra įmanomas, tuo atveju, jei plokštė nėra stipriai pažeista. Nagrinėjant pagrindinės plokštės gedimo priežastis matyti, kad šiai kompiuterio detalei labai kenkia skysčiai bei temperatūra. Jei kompiuteris bus apipilamas kokiu nors skysčiu arba laikomas ypač didelėje pliusinėje temperatūroje – pagrindinės plokštės gedimai neišvengiami. Taip pat neverta pamiršti, jog pagrindinė plokštė gali gesti ir dėl gamybos broko.

Pilnai ausį dengiančios ausinės ir kiti ausinių tipai

AusinėsPrieš pirkdami ausines turite apsispręsti, kokio tipo ausinių jūs norite. Įprastai jums teks rinktis iš ausinių, kurios įsikiša į ausis, ir pilnai ausį dengiančių ausinių.

Į ausis įsikišančios ausinės

Ausinės, įsikišančios į ausis, labiausiai tinka tiems žmonėms, kuriems muzikos klausymas yra kasdienė veikla važiuojant autobusu ar einant į parduotuvę. Šio tipo geresnės kokybės ausinės dažnai yra parduodamos su lagaminėliais. Tai reikalinga tam, kad nenaudojant ausinių laidai nesusipainiotų, o pačios ausinės nesugestų. Taip pat, tokios ausinės yra naudingos tuomet, jei jūs neturite daug vietos ausinėms laikyti, nes pilnai ausį dengiančios ausinės netilps į mažą tašę ar kišenę.

Taipogi, pastarojo tipo ausinių kainos yra šiek tiek žemesnės. Tačiau šios ausinės turi ir savo minusų. Pigesnės ausinės dažnai iškrenta iš ausų arba yra nepatogios ir nemalonios – dėl šių priežasčių gali imti skaudėti ausis. Brangesnės ausinės bus ergonomiškesnės ir nesukels skausmo jūsų ausims, o dėl ergonomiško dizaino nekris iš ausų. Be to, pačios brangiausios – atkurs garsą neblogiau nei pilnai ausį dengiančios ausinės.

Pilnai ausį dengiančios ausinės

Ši ausinių rūšis yra skirta tiems, kuriems netrukdo ant kaklo kabančios didelės ausinės. Taip pat šios ausinės turi kur kas daugiau galimybių, tokių kaip bevielis ar „Bluetooth“ ryšys. Žinoma, kaip ir visuomet, už kokybišką ir gerą produktą reikia sumokėti kur kas daugiau, tačiau tai atsiperka su kaupu. Nors jos yra didesnės ir užima daugiau vietos, įprastai jos tampa viena iš pagrindinių įvaizdžio detalių, todėl didžiąją laiko dalį nešiojamos ant kaklo ir visiškai netrukdo atliekant kasdienius darbus.

Negalima pamiršti ir to, kad pastaroji ausinių rūšis yra gaminama taip, kad girdėtumėte tik grojamą muziką ir jokio pašalinio triukšmo. Tokios ausinės ypač gerai atkuria garso kokybę, tačiau garsas perduodamas taip, kad ausų būgnelis patirtų kuo mažiau spaudimo, dėl to jūs galite klausyti muzikos ilgesnį laiko tarpą.

Be to, turbūt ne vienas iš jūsų esate matę ausines, kurių lankelis priglunda prie pakaušio. Jos ypač patogios tiems, kurie sportuodami mėgsta klausytis muzikos, nešioja skrybėles arba akinius nuo saulės. Taip pat jos nepamainomos ir tiems vartotojams, kurie turi ilgus plaukus ir nenori sugadinti savo šukuosenos. Be jokios abejonės, kiekvienas vartotojas turi galimybę pasirinkti savo poreikius geriausiai atitinkantį ausinių tipą.