Pastatų bei konstrukcijų geodezinis nužymėjimas ir kontrolė

metalines-konstrukcijos-3-metalo-gaminiai.lt      Montuojant pastatus iš surenkamųjų elementų, reikia tiksliai lai­kytis projektinių pastato matmenų ir altitudžių. Atskirų pastato ele­mentų leistinieji nukrypimai nuo projektinių yra nurodyti statybos ir montavimo darbų techninėse sąlygose (TS). Pastatų ašys bei projek­tinės altitudės turi būti nužymimos labai tiksliai geodeziniais prie­taisais. Be to, montuojamų elementų padėtis turi būti nuolat kontro­liuojama.

Teodolitu nužymimos pagrindinės pastato ašys, matuojami bei ati­dedami horizontalūs ir vertikalūs kampai, tikrinamas konstrukcijų vertikalumas. Projektinės pastato altitudės nužymimos ir tikrinamos nivelyru. Atstumai tarp ašių ir linijos matuojami metaline rulete.Stambesnių objektų ir mikrorajonų paruošiamas specialus nužy­mėjimo brėžinys. Maži ir paprasti pastatai bei statiniai nužy­mimi iš genplano ir pamatų plano.

Kai statybos aikštelė paruošta statybai, pirmiausia nužymimas statybinis koordinačių tinklas (didelių statybų) arba raudonoji linija (statant pastatus mieste). Kvadratų krašti­nės imamos 100—400 m ilgio ir žymimos lygiagrečiai būsimo svar­biausio pastato pagrindinėms ašims. Kvadratų kampuose įkasami be­toniniai stulpeliai su metaliniu viršutiniu galu, kuriame įkertami kam­piniai kvadratų taškai. Užsakovo pakviesti miesto ar rajono specia­lios geodezinės tarnybos darbuotojai nužymi statybinį koordinačių tinklą, raudonąsias linijas ir, surašę aktą, perduoda jį statybinin­kams.

Projektinės pastato altitudės nužymimos, pradedant nuo valstybi­nio reperio. Jeigu valstybinio reperio statybos aikštelėje nėra, tai rei­kia atitinkamoje vietoje padaryti laikiną reperį, t. y. įbetonuoti metalinį bėgį ar vamzdį žemiau įšalimo ribos, paliekant viršutinį ga­lą 20—30 cm išsikišusį virš žemės paviršiaus. Laikinojo reperio abso­liutus aukštis nustatomas dvigubu niveliavimo ėjimu nuo valstybinio reperio. Tokiu pat būdu nustatomi ir statybinio koordinačių tinklo kampinių taškų absoliutūs aukščiai. Tokie laikini reperiai naudojami visą statybos laiką, o užbaigus darbus — išardomi.

Geodezinius darbus statyboje sudaro trys etapai:

1)     pastato pamatų duobių ar tranšėjų kontūrų ir kasimo gylio nu­žymėjimas;

2)     pastato ašių ir projektinių altitudžių detalus nužymėjimas (prieš montuojant pamatus);

3)     geodezinė kontrolė montuojant.

Detaliai pastatą nužymėti nereikia prieš žemės darbus, nes, kasant ir transportuojant gruntą, gali būti pažeisti nužymėjimo ženklai.

Pamatų duobių ar tranšėjų kontūrams nužymėt i pasirenkamos dvi susikertančios pagrindinės pastato ašys. Pa­grindinėms ašims nužymėti įkasami stulpai saugiose vietose, šiek tiek toliau nuo statomo pastato. Šios ašys nužymimos pagal statybinį ko­ordinačių tinklą, atidedant atitinkamas pastato kampų (ašių susi­kirtimo) koordinates, o jeigu tokio tinklo nėra, remiantis genplano duomenimis. Pamatų duobės ar tranšėjos viršus kampuose nužymi­mas kuoliukais. Be to, ekskavatorininkui reikia nurodyti kasimo gylį ir šlaitų nuolydį, apie tolimesnius statybos darbus galite pamatyti mūsų svetainėje www.statybanamo.lt

Viskas, ką reikia žinoti apie garantinį prekių remontą

garantinis remontasVisi pirkdami įvairiausias prekes tikimės, kad jos tarnaus ilgai, o jei taip nebus, tuomet bus būtinai nemokamai taisomos. Garantinis remontas yra gamintojo teikiama nemokama paslauga, kuria kiekvienas klientas turi galimybę naudotis visą gamintojo nustatytą laikotarpį. Tokio remonto paslaugas tam tikru nustatytu lygiu bei būdu atlieka pats gamintojas arba jo įgaliotas partneris, teikiantis aptarnavimo paslaugas. Garantinės sąlygos ir konkretaus įrengimo naudojimo instrukcija apibrėžia visas garantinio aptarnavimo sąlygas bei kai kuriais atvejais atsisakymą jas suteikti.

Garantinis remontas, jei atitinka visas sąlygas, paprastai yra suteikiamas klientui prekę pristačius į nurodytą aptarnavimo centrą. Jei yra nurodyta, jog gamintojas apmoka kurjerių paslaugas, tuomet įrangos klientui pačiam pristatyti nereikia. Tuo pasirūpina kurjeriai, kurie, kai klientas to iš anksto reikalauja, sutaisytą prekę nemokamai savininkui grąžina. Atsižvelgiant į taisytinos prekės tipą, garantinis remontas, gali būti atliekamas ir kliento namuose. Akcentuotina, kad gamintojo numatytas įrangos aptarnavimo laikas ir siūlomų garantinių paslaugų spektras visais atvejais gali skirtis, priklausomai nuo komponentų, keičiamų remonto eigoje. Su visomis garantinio aptarnavimo sąlygomis klientas privalo susipažinti pirkdamas prekę ir įsitikinti, kad visos sąlygos atitinka jo poreikius. Taip nesunku sužinoti, kokias garantinio aptarnavimo sąlygas siūlo kitos įmonės ir išsirinkti jums priimtiniausią variantą.

Lietuvoje oficialiai platinamos visos garantinės sąlygos privalo būti pateikiamos lietuvių kalba atspausdintos kartu su įrangos instrukcija. Jos yra privalomos ne tik prekės gamintojui, tačiau ir pirkėjui, kaip įsigytos įrangos naudotojui. Įsigydamas prekę jūs tuo pačiu įsipareigojate laikytis visų įrangos gamintojo jau nustatytų garantinių sąlygų ir vadovautis naudojimo instrukcijos nurodymais. Kai perkate prekę rekomenduojama atidžiai susipažinti su visomis jos garantinėmis sąlygomis ir gamintojo suteikiamomis garantinio aptarnavimo paslaugomis. Garantines sąlygas galite rasti ir internete.

Nors kiekvieno gamintojo siūlomos garantinio aptarnavimo sąlygos šiek tiek skiriasi, vis dėlto kiekvienas reikalauja, kad jų parduota įranga būtų naudojama tik nurodytam tikslui, todėl įsigydami gaminį būtinai tiksliai išsiaiškinkite jo naudojimo paskirtį. Be to neturi būti viršijamas leistinas įrangos naudojimo arba resursų intensyvumas. Šis aspektas ypatingai svarbus įvairiems spausdinimo įrenginiams, pvz., puslapių skaičių, leistiną atspausdinti per metus, jūs atspausdinote per mėnesį; šiuo atveju pažeidžiamos garantinės sąlygos, kadangi atspausdintų puslapių skaičius yra viršijamas net 12 kartų.

Svarbu, kad garantinio aptarnavimo metu būtų naudojamos tik originalios gamintojo tiekiamos atsarginės dalys. Tik tokiu atveju prekė veiks nepriekaištingai bei kokybiškai. Juk gamintojas tikrai negali būti atsakingas už kitų analogiškų gamintojų tiekiamas panašias atsargines dalis. Nepamirškite, kad turima įranga būtina naudotis vadovaujantis naudojimo instrukcijomis, išdėstytomis įrangos naudojimo vadove. Atliekant tam tikrus veiksmus nereikėtų naudoti per didelės jėgos, taip pat venkite įstatyti įvairias dalis netinkamai, naudoti įrangą neteisingai. Dėl tokių veiksmų įranga gali sugesti, o garantinis remontas tokiu atveju dažniausiai neteikiamas.

Svarbu atsiminti, kad kai kurioms įrangos dalims gali būti taikoma ir ribota garantija. Štai, pavyzdžiui, neatsižvelgiant į tai, kad nešiojamojo kompiuterio garantija dažniausiai galioja trejus metus, jo baterijai yra taikomas tik 6–12 mėnesių garantinis aptarnavimas.

Paskelbta temoje Kita

Oro kondicionierių priežiūra

oro kondicionieriu prieziuraSiekdami užtikrinti tinkamą oro kondicionieriaus darbą, turite skirti laiko jo priežiūrai ir profilaktikai, t. y. privalote prietaisą tikrinti bent kartą per metus, nepriklausomai nuo to, kaip kondicionierius veikia. Įrenginio profilaktika, kaip ir oro kondicionierių montavimas, turėtų būti patikėtas specialistams – tinkamai gaminio priežiūrai yra būtini specialūs įrankiai ir atitinkamas žinių bagažas. Be to, jei nuspręsite savarankiškai užsiimti automobilinio kondicionieriaus patikra ir dirbti su aušinimo skysčiu, galite sukelti rimtą pavojų savo sveikatai.

Siekiant tinkamo kondicionieriaus darbo, yra būtinos dvi sąlygos: pirma, oro kondicionierių montavimas turi būti patikėtas ilgametę darbo patirtį turinčio specialisto rankoms, antra – patyręs mechanikas turi atlikti reguliarią gaminio patikrą. Nepamirškite, kad prastai prižiūrimas kondicionierius ne tik prasčiau veiks, bet ir pradės skleisti nemalonų kvapą. Be to, jei automobiliniam oro kondicionieriui nepakaks aušinimo skysčio, suvartosite daugiau kuro, t. y. kompresorius dirbs ne tik kur kas dažniau, bet ir pareikalaus didesnės varomosios jėgos. Kiekvieną kartą, atliekant kondicionieriaus techninę apžiūrą, būtina tinkamai išvalyti išorėje esantį įrenginį, patikrinti šaltnešio kiekį ir slėgį. Patyręs mechanikas apžiūrės ir objektyviai įvertins bendrąją prietaiso būklę.

Kad tiksliau suprastumėte, kodėl minėtoji patikra yra būtina, reikėtų išsamiau aptarti kondicionieriaus atliekamą darbą. Vasarą, kuomet oro kondicionierius naudojamas patalpos šaldymui, vidinėje prietaiso dalyje renkasi įvairios dulkės ir kaupiasi nešvarumai. Be to, minėtoji įrenginio dalis visą laiką būna drėgna, todėl nuosėdos nėra pašalinamos. Tik žiemos metu, kuomet nusprendžiate patalpą pašildyti, visos dulkės yra išpučiamos į išorę. Be to, po šiltojo sezono, vidinėje oro kondicionieriaus dalyje stovi vanduo (atsiradęs dėl susidariusio kondensato), kuris virsta dumbliais – šie užkemša visą sistemą. Gali būti dar blogiau, t. y. minėtasis skystis gali pradėti bėgti ir sugadinti jums brangius daiktus, pastatytus žemiau kondicionieriaus, pvz., televizorių ar muzikinį centrą.

Žiemos metu vyksta atvirkštinis procesas, t. y. išorinė prietaiso dalis apsineša dulkėmis ir užsikemša nešvarumais. Prasidėjus vasaros sezonui, lauko blokas turėtų pradėti aušinimo darbus, tačiau jis negali to padaryti efektyviai dėl užsilikusio purvo bei sistemos užterštumo. Dėl šios priežasties ima kilti spaudimas ir padidėja amperažas, o tai reiškia, kad jūsų laukia brangiai apmokami sugedusio kondicionieriaus remonto darbai.

Apie būtiną oro kondicionierių priežiūrą jūs turėtų informuoti visi įrangos pardavėjai. Jei atitinkamos informacijos negavote, pasiskaitykite įrangos aprašus – informaciniame lapelyje tikrai bus pateiktas perspėjimas dėl bėdų, kurios jūsų laukia, jei įrenginį prižiūrėsite prastai. Laiku atlikę kondicionieriaus patikrą, neprarasite garantijos ir galėsite džiaugtis puikiai veikiančiu gaminiu. Be to, taip išvengsite oro užterštumo problemų ir prailginsite įrenginio tarnavimo laiką. Tiesa, siekdami kokybiško rezultato, kondicionierių patikėkite ilgametę darbo patirtį turintiems specialistams. Šie ne tik išspręs visas su kondicionieriaus darbu susijusias problemas, bet ir patars jums dėl tolimesnės įrenginio priežiūros. Jei nuspręsite sutaupyti ir rinktis menkai žinomą arba prastą vardą užsitarnavusią įmonę, galite patirti itin didelių nuostolių.

Pinigų apsauga kelionės metu

pinigu apsaugaNusprendę pailsėti užsienio šalyje, vis dažniau pagalvojame apie kelionėms skirtų pinigų saugumą. Siekdami išvengti rūpesčių, privalote pagalvoti apie tai, kiek grynųjų pinigų turėsite su savimi, kur laikysite jų perteklių ir slėpsite santaupas. Tiesa, daugelis viešbučių siūlo optimaliausią problemos sprendimą – kambariuose yra įrengtas seifas, į kurį galite sudėti ne tik pinigus, bet ir kreditines korteles ar papuošalus. Tai puikus sprendimas turistams, nusprendusiems ilgesnį laiką pasisvečiuoti viename mieste. Tačiau, ką daryti tuo atveju, jei kasdien nakvojate naujoje vietoje arba didžiąją dienos dalį praleidžiate keliaudami, todėl visas santaupas norite turėti su savimi?

Pats paprasčiausias ir saugiausias būdas nešioti pinigus yra atsiskaitymas kortele arba pinigų išgryninimas bankomate. Vis dėlto viskas nėra taip paprasta kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio – jūsų banko kortelę priims ne visos parduotuvės, o už pinigų gryninimą iš jūsų bus pareikalauta papildomų mokesčių (paprastai šie mokesčiai siekia apie 2–2,5 proc. nuimamos grynųjų pinigų sumos). Jei jūsų finansai riboti, šis sprendimas neatitiks jūsų lūkesčių.

Kitas sprendimas – pasiimti tiek pinigų, kiek jums reikės tą dieną. Pagalvokite, ką ketinate pirkti, kur ketinate valgyti, kokius suvenyrus parsivešite – pasiimkite numatytiems darbams skiriamą pinigų sumą. Likusius pinigus tegul saugo patikimas seifas, įmontuotas jūsų viešbučio kambaryje ar automobilyje (nepamirškite automobilio palikti saugojamoje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje). Beje, skaičiavimas itin naudingas ribotų finansinių galimybių keliautojams – taip jums pavyks išvengti papildomų išlaidų, o visi pirkiniai bus apgalvoto sprendimo rezultatas. Nepamirškite kišenvagių – jei norite išsaugoti savo pinigus, laikykite juos atskirose kišenėse – turėkite šiek tiek pinigų piniginėje, galinėje kelnių kišenėje ir švarko vidinėje pusėje. Tai padės išvengti didesnių nuostolių. Patyrę keliautojai pataria pinigus perskirti į dvi dalis – dalį santaupų turėkite elektroninėje kortelėje, kitą dalį laikykite piniginėje.

Visuomet turėkite tos šalies pinigų, į kurią ketinate vykti. Taip išvengsite bereikalingų rūpesčių. Tiesa, objektyviai įvertinkite pinigų konvertavimo rodiklius – nors kai kuriais atvejais rekomenduojama vietinę valiutą pirkti užsienio šalyje, vis dėlto geriausias sprendimas – konvertuoti pinigus gimtinėje, kadangi pinigų keitimas užsienyje gali sukelti gana didelių nuostolių, ypač jei nesate patyręs keliautojas, puikiai pažįstantis svetimos šalies kultūrą. Jei neturite kitos išeities, t. y. pinigų negalėjote konvertuoti Lietuvoje, užsienyje ieškokite oficialaus ir patikimo šalies banko. Nesileiskite viliojami vietinių keityklų pasiūlymais – paprastai šios įstaigos skelbia, kad įmonės neima jokio komisinio mokesčio, tačiau tai tėra dailiai skambantis melas – minėtasis mokestis (neretai kelis kartus viršijantis banko pasiūlymus) yra įtrauktas į valiutos kurso kainą.

Planuodami kelionę, turėtumėte iš anksto pasidomėti  pasirinktos šalies ar miesto saugumo lygiu. Daugelis informacinių gidų informuoja apie kišenvagių mėgstamus rajonus ir kvartalus. Neigiamą atgarsį įgijusios ir tokios gigantės kaip Barselona ar Maljorka. O štai Graikijos salos garsėja itin mažu nusikalstamumo lygiu. Patyrę keliautojai tvirtina, kad nesvarbu, kokią šalį pasirinksite, privalote būti itin atsargūs, lankydami garsiąsias šalies vietas ar dalyvaudami masinio susibūrimo renginiuose.

Kristiano Dioro gyvenimo mintys

christian-dior-miss-dior-cherie-blooming-bouquet-edt-moterims-100ml-testeris-Išgarsėjusi visame pasaulyje, vienų giriama, kitų smerkiamą. Kaip ir visos neeilinės asmenybės, jis svajotojas ir fanta­zuotojas. Jungtinėse Amerikos Valstijose Dioras apdovanojamas Mados Oskaru. Apdovanojimą jteikė pats Naimanas Markusas. Tai yra žmogus, kuris paslepia moterų kojas savaip, kuris siuva sijonus, pakilusius dvidešimčia centimetrų nuo žemės, sugebėjo įtikinti garsiausius madų diktatorius: netrukus jie pradėjo sekti Dioru… Dioras tapo prabangos ir elegancijos simboliu. Jis vėl grąžina Paryžiui pasaulio madų sostinės vardą, čia sukuriamos pačios gražiausios suknelės. Atvykęs j Niujor­ką, Dioras atidaro parduotuvę Penktojoje aveniu. Gabus organiza­torius, numatantis visas galimybes ir situacijas, mažiau nei per penkerius metus sugebėjo įkurti tikrą madų imperiją, kuria Žavė­josi ir kurią mėgdžiojo daugelis garsių firmų.

Sėkmė Diorą ir  toliau lydėjo – 1947 m. įkurta bendrovė „Kristiano Dioro kvepalai“, kuriai vadovavo jo vaikystės draugas Seržas Eftleris Lušas. Ryšiai, sieję šiuos du vyrus, pa­ženklino pirmąsias kompozicijas.   Mano mintys dažniausiai sutampa su Seržo gaiviomis mintimis,  teigė Kristianas Dioras. Ketverius metus mes dir­bome, atlikome tyrimus kaip alchemikai, ieškantys filosofinio akmens. Rezultatas  nuostabūs šipriniai kvepalai, papildantys naujojo žvilsnio stilių, pavadinti Miss Dior. Jis tarė kartą visiems, aš sukūriau šiuos kvepalus, kad apgaubčiau kiek­vieną moterį geismo skraiste ir matyčiau, kaip iš jos flakono kyla visi mano sukurti drabužiai, teigė modeliuotojas. Kvepalų Miss Dior  flako­nų iš specialaus bakara krištolo pirmaisiais metais buvo pagaminta tik du šimtai. Kristiano Dioro nuomone, kvepalai turėjo atspindėti to laiko madą, sie­kius, gyvenimo būdą bei mąstymą ir visada išlikti madingi. 1966 m. Dioras vėl apstulbina parfumerijos pasaulį, pateikdamas rinkai savo pirmuosius kvepalus vy­rams, sukurtus Edmondo Rudnickos, vėliau ta­pusius klasikiniais. Paskui sukuriami Diorella, Dioressence (1979), Žiulis , O sovaž ekstrem, 1985 metais – naujas kūrinys, sukėlęs šoką – Poison. Vieniems  tai kvepalai „teroristai“, kitiems – nepamirštami kvapai. Poison pasisekimas buvo didžiulis, jie išliks kaip vieni garsiausių devintojo dešmtmečio kve­palų.  Pastaraisiais metais pasirodė kvepalai vyrams Fahreinheit 1988 , moterims Diun „Jūros kopa“ su jūros kvapų atspalviais Tandr Puazon „Švelnūs nuodai“, švelnesni negu ankstesni Poison. Kristianas Dioras mirė 1957 m., tik dešimtmetį pasi­mėgavęs pasauline šlove, tačiau lig šiol jis laikomas madų pasaulio le­genda. Po jo įvykdyto perversmo prabangos prekių pramonė dar labiau suklestėjo ir jis skyrė kurkas didesnį dėmesį jiems. Visą gyvenimą Dioras buvo savo likimo kalvis kuriam visada patiko tai ką darė ir kaip tai darė ir tuom visada mėgavosi ir mėgo pasigirti.